Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 18 2017

xdkm
Reposted frombluuu bluuu viachachi chachi
xdkm
0337 dfd2

thenatsdorf:

Shaman cat performs ritual to grant kittens their nine lives. [full video]

Reposted fromgrarzynka grarzynka viascorpix scorpix
xdkm
5360 77f0 500
Nauczycielka zaczela a dzieci dokończyły :)
Reposted frompiehus piehus viainvisibility invisibility

May 10 2017

7096 1410
Reposted fromburzazuppa burzazuppa viascorpix scorpix
xdkm
Reposted fromFlau Flau viascorpix scorpix

April 19 2017

xdkm
xdkm
7105 dbaf
Reposted fromHanz Hanz
xdkm
5610 d438 500

April 11 2017

xdkm
0382 9d96 500
Reposted fromRockYourMind RockYourMind viascorpix scorpix

March 20 2017

3292 c29f

points-at-my-hand:

Ever wonder how big wolves are and why running from them is a really bad idea?

Reposted fromprincesaix princesaix viaCzarnyKaptur CzarnyKaptur
xdkm
Po raz pierwszy w życiu było mi wiosną tak ciężko i samotnie. Już wolałbym trzy razy z rzędu przeżyć luty
— H.Murakami
Reposted fromrazemosobno razemosobno viachachi chachi

March 19 2017

xdkm

March 17 2017

xdkm
6911 2c5e
Reposted fromniewaedzi niewaedzi
xdkm

Akceptacja to największy komplement, jaki można otrzymać.

— Maciej Frączyk "Zeznania Niekrytego Krytyka"
Reposted frompusiek pusiek viaxannabelle xannabelle
xdkm
Czasem zbyt mocno wierzymy, że ludzie są inni, że ktoś wróci, zrozumie czy przeprosi. To nie życie nas przeraża, ale czekanie na coś, co może nigdy nie przyjść.
— poezja
Reposted fromartfucksme artfucksme viaxannabelle xannabelle
xdkm

Opłacz to, wykrzycz to, a później weź się w garść, stań na nogi i zacznij żyć. Możesz żyć tak szczęśliwie, że głowa mała.

— o. Adam Szustak
Reposted fromWeroniikaa Weroniikaa viaxannabelle xannabelle
xdkm
xdkm
4568 025d
Reposted fromcallitwhatyouwant callitwhatyouwant viazouza zouza

March 13 2017

xdkm
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl